Tổng Giáo phận Sài Gòn by TGPSG

Tổng Giáo phận Sài Gòn

Giới thiệu các bài giảng, chuyên đề và sách nói thiêng liêng được tuyển lựa cho cộng đoàn dân Chúa cùng lắng nghe và suy ngẫm.

Categoría: Religion y Espiritualidad
 • 3174 
  - 2 sự đối lập - Lm Phanxicô Xaviê Bảo Lộc | Đức Trinh nữ Maria - Mẹ Hội Thánh
  Mon, 29 May 2023
 • 3173 
  - Bí tích Thánh Thể ban chính Chúa Giêsu cho mỗi chúng ta - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân | Thánh lễ Rước lễ lần đầu
  Mon, 29 May 2023
 • 3172 
  - Sống theo ơn Chúa Thánh Thần là như thế nào? - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | Lễ Tạ ơn Cộng đoàn Kinh thánh Cầu nguyện
  Mon, 29 May 2023
 • 3171 
  - Sống theo Chúa Thánh Thần - ĐGM Giuse Bùi Công Trác | Lễ Ban Bí tích Thêm Sức
  Sun, 28 May 2023
 • 3170 
  - Đấng ban sinh lực & đổi mới - Lm Giuse Vũ Hữu Hiền | Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
  Sun, 28 May 2023
Mostrar más episodios

Más podcasts de religion y espiritualidad

Más podcasts internacionales de religion y espiritualidad