SBS Bulgarian - SBS на Български by SBS

SBS Bulgarian - SBS на Български

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Bulgarian-speaking Australians. - Независими новини и информация за връзка с живота в Австралия и говорещите на български австралийци.

Radio: SBS Chill
Category: News & Politics
 • 1838 
  - Encounters on the Ways of Resonance - Срещи по Пътищата към Резонанса
  Sat, 01 Apr 2023
 • 1837 
  - Tanya Dobson: 'Rodina' Perth - We will miss the Bulgarian program on SBS radio - Таня Добсън: 'Родина' Пърт - Ще ни липсва българската програма на радио SBS
  Fri, 31 Mar 2023
 • 1836 
  - Sofia University signed a Memorandum with the University of Central Queensland - Софийският Унивеситет подписа Меморандум с Университета на Централен Куинсланд
  Fri, 31 Mar 2023
 • 1835 
  - Are the bomb threats in Bulgaria connected to the upcoming parliamentary elections on April, 2? - Свързани ли са бомбените заплахи в България с предстоящите на 2 април парламентарни избори?
  Fri, 31 Mar 2023
 • 1834 
  - SBS Radio Bulgarian News – 31th March 2023 - Радио SBS новини на български език – 31-ви март 2023
  Fri, 31 Mar 2023
Show more episodes

More news & politics podcasts

More news & politics international podcasts