Vatican News Tiếng Việt - Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News là cổng thông tin chính thức của Toà Thánh. Cổng thông tin Vatican News bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền thông, ngày nay là một Bộ thuộc Giáo triều Roma. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Categoria: Religião e Espiritualidade
 • 818 
  - Radio thứ Tư 07/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Tue, 06 Jun 2023
 • 817 
  - Radio thứ Hai 05/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Mon, 05 Jun 2023
 • 816 
  - Radio thứ Ba 06/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Mon, 05 Jun 2023
 • 815 
  - Radio Chúa Nhật 04/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Sat, 03 Jun 2023
 • 814 
  - Radio thứ Bảy 03/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt
  Fri, 02 Jun 2023
Mostrar mais episódios

Mais podcasts de religião e espiritualidade

Mais podcasts internacionais de religião e espiritualidade