Bars

吳淡如人生實用商學院

1520 - EP1491【吳淡如】做什麼才是青春期孩子的最佳家長
吳淡如人生實用商學院
1520 - EP1491【吳淡如】做什麼才是青春期孩子的最佳家長
Unfavorite

命只有一條, 你的固定成本是你的身體,你的機會成本,是你的時間, 人生充滿選擇,吳淡如實用商學院, 希望你做出最適選擇,而不是完美選擇。 合作邀約:etjoey@yahoo.com.tw 或 line:http://nav.cx/1INTyyx -- Hosting provided by SoundOn

Playlist

พอดคาสต์ %(genre)s เพิ่มเติม

 • 吳淡如人生實用商學院
  1520 - EP1491【吳淡如】做什麼才是青春期孩子的最佳家長
  Sun, 14 Apr 2024
  Play
 • 吳淡如人生實用商學院
  1519 - EP1490【吳淡如】打造爆款、成為爆款人的超級公式
  Sat, 13 Apr 2024
  Play
 • 吳淡如人生實用商學院
  1518 - EP1489【吳淡如】英國經濟學:為什麼遠在天邊的海島可以創造日不落殖民經濟
  Fri, 12 Apr 2024
  Play
 • 吳淡如人生實用商學院
  1517 - EP1488【吳淡如X郭建良X劉文煌】哥兒們攜手創業前進國際
  Fri, 12 Apr 2024
  Play
 • 吳淡如人生實用商學院
  1516 - EP1487【吳淡如】領導天才為什麼都没同理心
  Thu, 11 Apr 2024
  Play
แสดงตอนเพิ่มเติม
Microphone

พอดคาสต์ พูดคุยธุรกิจ เพิ่มเติม

Microphone

พอดคาสต์ต่างประเทศ พูดคุยธุรกิจ เพิ่มเติม