Lektor Lomsdalens innfall by Christian Lomsdalen

Lektor Lomsdalens innfall

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut en gang i uken, eller kanskje litt oftere. Podkasten har et mål om å ta opp interessante og spennende temaer for foreldre, lærere, elever, studenter, politikere, og lærerutdannere, og alle andre som er interessert i norsk skole. Podkasten skal ta for seg pedagogiske, didaktiske, politiske, og lederskapsperspektiver på skolen. Med mer. Kort sagt så skal det være interessante samtaler med interessante mennesker om hva skolen er, har vært, og kan være. Vi snakker også om skolens plass i det større samfunnet rundt, og hva utviklingen i samfunnet betyr for skolen. Samtalene er gjerne lengre og det skal være rom for å fremme sitt syn på det temaet som er oppe. Podkasten skal prøve å være dagsaktuell gjennom å belyse temaer som det er oppmerksomhet rundt i øyeblikket, men det er viktig at podkasten også belyser mer tidløse tema. Spennvidden i temer må derfor være stor, og podkasten skal forsøke å vise frem konkurrerende synspunkter. Som regel i ulike episoder. Lektor Lomsdalens innfall - norsk skole i et bredt format.

Category: Education
 • 511 
  - LL-472: Kristin Evju om læreres erfaring med det samiske
  Thu, 02 Feb 2023
 • 510 
  - LL-471: Møller og Amundsen om mestring og skolefravær
  Mon, 30 Jan 2023
 • 509 
  - Reprise: Lars Laird Iversen om skolen som uenighetsfellesskap
  Thu, 26 Jan 2023
 • 508 
  - LL-470: Eigil Hole Lønning om reform, retorikk, og skolepolitikk
  Mon, 23 Jan 2023
 • 507 
  - Reprise: Bjørnar Østerhus Dahle om elevrådet som demokratilæring
  Thu, 19 Jan 2023
Show more episodes

More education podcasts

More education international podcasts