Vijeh Siam | پادکست ویژه صیام by PersianBMS

Vijeh Siam | پادکست ویژه صیام

در این برنامه ها که به مناسبت ایام صیام تهیه شده با توجه به آثار بهائی در مورد فضایل به این موضوعات پرداخته و توضیح کوتاهی داده می شود.

Category: Religion & Spirituality
 • 19 
  - ویژه صیام (۱۹) - خدمت و محبت
  Thu, 19 Mar 2020
 • 18 
  - ویژه صیام (۱۸) - محبت
  Wed, 18 Mar 2020
 • 17 
  - ویژه صیام (۱۷) - عدل
  Tue, 17 Mar 2020
 • 16 
  - ویژه صیام (۱۶) - خدمت
  Mon, 16 Mar 2020
 • 15 
  - ویژه صیام (۱۵) - انصاف
  Sun, 15 Mar 2020
Show more episodes

More religion & spirituality podcasts

More religion & spirituality international podcasts