หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม by dhamma.com

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Категория: Образование
 • 1956 
  - [คลิปสั้น] รีบภาวนาเข้า หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 2 ต.ค. 65 (651002)
  Mon, 06 Feb 2023
 • 1955 
  - ธรรมะช่วยเราได้สารพัด : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 1 มกราคม 2566
  Sun, 05 Feb 2023
 • 1954 
  - [คลิปสั้น] เห็นวิเสสลักษณะก่อนจึงเห็นสามัญลักษณะได้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 2 ต.ค. 65 (651002)
  Fri, 03 Feb 2023
 • 1953 
  - [คลิปสั้น] เราควรกำหนดเวลาเห็นสภาวะหรือไม่ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 1 ต.ค. 65 (651001)
  Thu, 02 Feb 2023
 • 1952 
  - [คลิปสั้น] จิตเหมือนหม้อที่มีน้ำมันอยู่เต็มหม้อ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 1 ต.ค. 65 (651001)
  Wed, 01 Feb 2023
Показать другие эпизоды

Другие подкасты - образование

Другие международные подкасты - образование