Bars

قصه‌خوانی با علی‌رضا روشن

33 - پادکست قصه‌خوانی با علیرضا روشن: «آبجی‌خانم» داستانی از صادق هدایت
قصه‌خوانی با علی‌رضا روشن
33 - پادکست قصه‌خوانی با علیرضا روشن: «آبجی‌خانم» داستانی از صادق هدایت
Unfavorite

قصه‌خوانی با علیرضا روشن یک برنامه مطالعاتی در آثار مهم و مرجع ادبیات داستانی ایران است و از قصه‌ها و افسانه‌های کهن‌ تا پاورقی‌های عصر مشروطیت و داستان‌های مدرن را در بر می‌گیرد.

Playlist

Другие подкасты - %(genre)s

 • قصه‌خوانی با علی‌رضا روشن
  33 - پادکست قصه‌خوانی با علیرضا روشن: «آبجی‌خانم» داستانی از صادق هدایت
  Thu, 29 Feb 2024
  Play
 • قصه‌خوانی با علی‌رضا روشن
  32 - پادکست قصه‌خوانی با علیرضا روشن: «نارنج و ترنج» - روایت صبحی قسمت پایانی: آینه‌ی حقیقت‌گو
  Thu, 22 Feb 2024
  Play
 • قصه‌خوانی با علی‌رضا روشن
  31 - پادکست قصه‌خوانی با علیرضا روشن: «نارنج و ترنج» - روایت صبحی قسمت اول: رفتن شاهزاده به باغ دیوها
  Thu, 15 Feb 2024
  Play
 • قصه‌خوانی با علی‌رضا روشن
  30 - پادکست قصه‌خوانی با علیرضا روشن: قصه «نمکی» - روایت صبحی مهتدی
  Thu, 08 Feb 2024
  Play
 • قصه‌خوانی با علی‌رضا روشن
  29 - پادکست قصه‌خوانی با علیرضا روشن: قصه «مرغ سخنگو» - روایت آمل قسمت آخر؛ برادر سنگ می‌شود
  Thu, 01 Feb 2024
  Play
Показать другие эпизоды
Microphone

Другие подкасты - искусство

Microphone

Другие международные подкасты - искусство