Bars

SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

3943 - ຄົບຮອບ 77 ປີທີ່ລະເບີດປະຣະມານູຖືກຖິ້ມໃສ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ
3943 - ຄົບຮອບ 77 ປີທີ່ລະເບີດປະຣະມານູຖືກຖິ້ມໃສ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
Unfavorite

Independent news and stories from SBS Audio, connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.

Playlist

More episodes

 • SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ
  3943 - ຄົບຮອບ 77 ປີທີ່ລະເບີດປະຣະມານູຖືກຖິ້ມໃສ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
  Wed, 10 Aug 2022
  Play
 • SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ
  3942 - ການຊ້ອມຣົບຢ່າງໃຫຍ່ຂອງຈີນໃກ້ກັບໄຕ້ຫວັນ
  Tue, 09 Aug 2022
  Play
 • SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ
  3941 - ການທ່ອງທ່ຽວໄທ ແລະ ກັນຊາ
  Mon, 08 Aug 2022
  Play
 • SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ
  3940 - ປະຕິກິຣິຍາຂອງຈີນ ຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນຂອງ Nancy Pelosi
  Thu, 04 Aug 2022
  Play
 • SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ
  3939 - ການແລກປ່ຽນຜູ້ຕ້ອງຫາຣະຫວ່າງອາເມຣິກາ ແລະ ຣັສເຊັຍ
  Wed, 03 Aug 2022
  Play
Visa fler avsnitt
Microphone

Fler poddar om nyheter & politik

Microphone

Fler poddar om nyheter & politik

Fler poddar om SBS Chill